Na een paar maanden logopedie vertelt mijn zoontje al een stuk beter en kent hij veel meer woorden. Zijn woordenschat is echt uitgebreid en de zinnen die hij maakt zijn langer geworden.
mevrouw den Lange
Disclaimer
Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Logopediepraktijk Zwolle-Zuid draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Logopediepraktijk Zwolle-Zuid niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Logopediepraktijk Zwolle-Zuid is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpaginaís van) de website te kunnen raadplegen

Ook is Logopediepraktijk Zwolle-Zuid gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Logopediepraktijk Zwolle-Zuid behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

Logopediepraktijk Zwolle-Zuid behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beŽindigen. Ook is Logopediepraktijk Zwolle-Zuid niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beŽindigen van de website.

Logopediepraktijk Zwolle-Zuid is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

Logopediepraktijk Zwolle-Zuid behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet\nzonder toestemming van de auteur worden gebruikt.

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, neem dan contact met ons op.

© 2010 Logopediepraktijk Zwolle-Zuid Disclaimer
Visualisatie & realisatie door Brightscape Interactive